Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégiepre okres Rimavská Sobota