Centrum udržateľnej energetiky Rimavská Sobota n.o.

Poslaním Centra udržateľnej energetiky Rimavská Sobota je podporovať dekarbonizáciu a energetickú sebestačnosť vidieckych oblastí v okrese Rimavská Sobota, optimalizovať ich energetickú potrebu a zvyšovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri rešpektovaní limitov prostredia.