Zmluva o dielo na vypracovanie koncepcii v tepeľnej energetike pre mestá Tisovec, Hnúšťa a obec Klenovec